آخرین اخبار سایت

نحوه جستجوی تکراری نبودن موضوع پایان نامه  

در فایل زیر چگونگی جستجوی موضوع پایان نامه در دو سایت سیکا و ایران داک با ارائه تصویر و مرحله به مرحله توضیح داده شده است.
فایل ایران داک
فایل سیکا
موفق باشید
ضمناْ در خصوص موضوعات حسابداری-مدیریتی و اقتصادی می توانید تبادل نظر و راهنمایی بخواهید

ادامه مطلب  

سایت های مرتبط  

داخلی


 
www.Irandoc.ac.ir
www.msrti.org       
www.inanedvcation.org
www.irost.net
www.ipm.ac.ir
www.magiran.com
www.findarticles.com 
www.iran.ir/fa/
www.sokhan.com
www.ihssr.ac.ir
http://danesh.bizhat.com
 http://www.sadaghat.com/home_f.htm
 
www.fasleno.com
http://www.isa.org.ir
 http://www.socialnice.com
 
http://sociology.mihanblog.com
مرکز اسناد مدارک علمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
وزارت آموزش و پرورش
شبکه علمی کشور
مرکز تحقیقات  علوم بنیادی
بانک اطلاعات نشریات کشور
پایگاهی جهت یافتن مقالات
اطلاعات آماری
سایت کتاب ایر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1